Numéro TOKYO, No.23
ヌメロ・トウキョウ, No.23

ItsukiWakabayashi_006

Numéro TOKYO, No.23, FUSOSHA
ヌメロ・トウキョウ, No.23, 扶桑社