marisol, Nov. 2014
マリソル, Nov. 2014

 

Kaoru_028 Kaoru_027

marisol, Nov. 2014, SHUEISHA
マリソル, Nov. 2014, 集英社