VOCE, Nov. 2014
ヴォーチェ, Nov. 2014

MayukoSase_003

VOCE, Nov. 2014, Kodansha
ヴォーチェ, Nov. 2014, 講談社