Senshukai, 2013(textile)
千趣会, 2013(テキスタイル)

MiwaAkabane_027

Senshukai, 2013(textile)
千趣会, 2013(テキスタイル)