Richesse, No.6. 2013
リシェス, No.6. 2013

NahoOgawa_128

Richesse, No.6. 2013, Hearst Fujingaho
リシェス, No.6. 2013, ハースト婦人画報社