BRUTUS『映画監督論。』, 2020

ShinjiAbe_063-1 ShinjiAbe_063-2

BRUTUS『映画監督論。』, 2020, マガジンハウス