BRUTUS, 2019

ShinjiAbe_072-1 ShinjiAbe_072-2

BRUTUS, 2019, マガジンハウス