POPEYE『ハンバーガーと一緒に・・・。』, 2018

ShinjiAbe_078-1 ShinjiAbe_078-2 ShinjiAbe_078-3 ShinjiAbe_078-4

POPEYE『ハンバーガーと一緒に・・・。』, 2018, マガジンハウス