GS9, Mar. 2015

YoshifumiTakeda_034

GS9, Mar. 2015, Seiko Watch