FRaU, Jan. 2009
フラウ Jan. 2009

YurikovKawahiro_019

FRaU, Jan. 2009, Kodansha
フラウ, Jan. 2009, 講談社